Ore Tape – Walter Puca en comunicación telefónica para «Benito Cabrón»