Ore Tape – Chelo Braile en Comunicación Telefónica.